2023.03.24. W świetlicy RSM odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Wierchy - Rabka.

 

2023.03.24. W piątek 24 marca 2023 roku w Sali Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej
10 w Rabce-Zdroju odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego
„Wierchy”, które zostało zawieszone 17 lutego 2023 roku z przyczyn formalnych. Tematem zebrania
było przedstawienie i podjęcie uchwały o przyjęciu nowego Statutu.
Zebranie otworzył przewodniczący zebrania - Józef Luba, który powitał przybyłych członków i
przedstawił porządek obrad. Sekretarz zebrania Katarzyna Kosek- Kapłon przedstawiła aktualną listę
członków. Następnie przewodniczący zapoznał zebranych z projektem nowego Statutu Klubu. W
głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę  o przyjęciu nowego Statutu. Na zakończenie
odbyła się dyskusja na temat aktualnej sytuacji Klubu, a także na temat jego przyszłości.
Nadzwyczajne Walne Posiedzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Klubu Sportowego „Wierchy”
wstępnie zaplanowano na 16 czerwca 2023 roku.

Maciej Wójciak złożył rezygnację z funkcji sekretarza w Zarządzie Ks. Wierchy z dniem 24 marca 2023.
KKK.