Przyroda

YANO

"Nie można przyrody zwyciężyć inaczej
niż przez to, że się jej słucha."

                                                                                       Francis Bacon