2018.09.21. Wspomnienie uroków magicznego Lata w Mieście Dzieci Świata .