2017.06.09. SUPERSTAR 2017 - II Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckiej .