2019.06.13. I Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych ,,Mała Scenka,, .