2016.11.10.VIII Przegląd Pieśni Patriotycznych w szkole w Ponicach.