Światowe Dni Młodzieży w Mieście Dzieci Świata.

Światowe Dni Młodzieży w Mieście Dzieci Świata.
Wielonarodowościowa Msza Święta
w Kościele Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.